Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
Lượt xem: 281

Sáng ngày 28/3/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Bảng dự Hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

Quý I năm 2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Kim Bảng đã thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ khác được giao; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định đảm bảo đúng quy trình. Trong đó, đã tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; tổ chức giám sát đối với 04 tổ chức đảng (TCĐ) và 10 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 16 - NQ/HU ngày 16/6/2022 của Huyện ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; mô hình chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ gắn với thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 - 2025.

UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 08 TCĐ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 08 TCĐ về thi hành kỷ luật trong đảng, 04 tổ chức về việc lập dự toán và thu chi đảng phí với 1.010 đảng viên… Chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền đối với các TCĐ và đảng viên về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của đảng và một số nội dung khác.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng đề nghị các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát Quý II năm 2023. Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kết luận, kiểm tra, giám sát; giám sát việc thực hiện các kết luận; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định; xem xét, xử lý nghiêm minh, đảm bảo đúng nguyên tắc những trường hợp đảng viên, TCĐ vi phạm kỷ luật Đảng nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Huyện ủy Kim Bảng

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1013
  • Trong tuần: 8 552
  • Tất cả: 573427
Đăng nhập