Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Huyện ủy Lý Nhân sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 320

Chiều ngày 04/10/2023, Huyện ủy Lý Nhân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.  Đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Nhân, đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện Lý Nhân.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Hồng Hà,  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Nhân báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

9 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt việc học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng hoàn thành việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với sơ kết 02 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX và các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị và phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm; đã kết nạp 110 đảng viên mới. Chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và các nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo 287/287 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025. Chỉ đạo thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại 24/140 chi bộ (đạt 17,14%); số bí thư chi bộ còn lại kiêm trưởng ban công tác Mặt trận. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; nâng cao chất lượng chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi và sau đo mới; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ các dự án…

anh tin bai

Đồng chí Trần Đức Thuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; trọng tâm là việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp phòng, cấp xã để từng bước bố trí nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu hoàn thành việc bố trí bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện xong trước ngày 30/12/2023. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2023. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Tập trung lãnh đạo việc giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm; chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

                                                                                                                           Huyện ủy Lý Nhân

1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập