Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
V/v nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2944/UBND-KGVX
Ngày ban hành 28/10/2021
Ngày hiệu lực 28/10/2021
Trích yếu nội dung V/v nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản khác
Người ký duyệt Trần Xuân Dưỡng
Tài liệu đính kèm 2944.vx2.pdf0.pdf