Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số ký hiệu văn bản 04-TT/TU
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực 28/09/2021
Trích yếu nội dung Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hình thức văn bản Thông tri
Lĩnh vực Văn bản khác
Người ký duyệt Đinh Thị Lụa
Tài liệu đính kèm tt04tu.pdf