Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
HĐND tỉnh họp xem xét, thông qua các vấn đề cấp thiết về KT- XH
Lượt xem: 707

Chiều 8/8, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) năm 2023 để xem xét, cho ý kiến, quyết định đối với một số nhiệm vụ phát sinh, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển KT- XH của tỉnh thuộc thẩm quyền theo luật định.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

anh tin bai

Các đồng chí chủ toạ kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa XIX xem xét, thông qua các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian kỳ họp không nhiều, nhưng nội dung kỳ họp rất quan trọng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của Trung ương, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các Nghị quyết bảo đảm quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thuỷ phát biểu khai mạc kỳ họp. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách; Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc ban hành Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung đề ra. Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 2 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2023.

Cụ thể, về việc bổ sung Nghị quyết 06 HĐND tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất với nội dung điều chỉnh, bổ sung nội dung Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh trên cơ sở nội dung về tiêu chí, điều kiện, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030; các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; đồng thời, thống nhất chủ trương để UBND tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất làm căn cứ để tổ chức thực hiện, phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc thông qua mục tiêu, định hướng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh sẽ là cơ sở để các địa phương chủ động rà soát, xem xét tạm dừng phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở công tại những đơn vị hành chính dự kiến nhập, điều chỉnh vào đơn vị hành chính khác, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Về việc giao biên chế, HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2023 theo đề nghị của UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh. Để sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt theo quy định để tổ chức công bố và triển khai thực hiện hiệu quả. Tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo đúng Nghị quyết của Đảng, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương và bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Tỉnh ủy với tinh thần trách nhiệm, kịp thời, phù hợp, đúng quy định, xem xét kỹ lưỡng, không cầu toàn, không nóng vội.

anh tin bai

Các đại biểu dự kỳ họp. 

Khẩn trương rà soát, giao chính thức biên chế công chức, người làm việc cho các cơ quan, đơn vị, đồng thời, có phương án để tổ chức tuyển dụng bổ sung cho các đơn vị; nhất là, đối với ngành giáo dục, y tế để đảm bảo định biên và chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung kịp thời bảo đảm chính sách phát huy hiệu quả thực tế. Chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Trung ương có liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính để cụ thể hóa, ban hành các cơ chế, chính sách của tỉnh đảm bảo phù hợp, hiệu quả (như các nội dung về sắp xếp, bố trí cán bộ; hỗ trợ cán bộ nghỉ công tác…).

anh tin bai

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của kỳ họp.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người Đại biểu nhân dân. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời tuyên truyền, thông tin đến cử tri về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ chế, chính sách của tỉnh, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và phát hiện những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở; tuyên truyền với những hình thức phù hợp về các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân trong tổ chức thực hiện, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả./.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập