Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2023
Lượt xem: 999

Sáng 25/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 8, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, 8/2023, triển khai chương trình công tác tháng 9 và thời gian tới.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận phiên họp.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành có liên quan.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, 8/2023, hội nghị đã thảo luận và thống nhất: Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện và tổ chức thành công Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) và Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, thông qua 25 nghị quyết về các lĩnh vực theo thẩm quyền, trong đó có một số nội dung quan trọng.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh bám sát giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; UBND tỉnh bám sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp điều hành của Chính phủ, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để cụ thể hóa và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, thu chi ngân sách năm 2023; nắm bắt thông tin, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tập trung chỉ đạo giải quyết một số nội dung cử tri và nhân dân có ý kiến tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh tập trung triển khai các chương trình, nhiệm vụ năm 2023 theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác. Phối hợp nắm bắt, tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân trong tỉnh; đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định của pháp luật. Vai trò, chức năng của các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương, đơn vị tiếp tục được phát huy...

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Triển khai chương trình công tác tháng 9 và trong thời gian tới, phiên họp thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; triển khai hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch…

Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nghị quyết về đầu tư công, các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển sản xuất - kinh doanh; nhất là cơ chế liên quan hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn;... kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả; rà soát, nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định mới của Trung ương thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh đảm bảo kịp thời.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Triển khai, chuẩn bị tổ chức việc Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026 (tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) theo Nghị quyết của Quốc hội và các kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Tăng cường giám sát, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh tham mưu, triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề đảm bảo chất lượng, tiến độ. Duy trì nền nếp, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các đại biểu, Tổ đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, nhân dân; tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND đã ban hành; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, nhất là giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, công tác GPMB để thực hiện các dự án đầu tư công, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổng kết, đánh giá kết quả thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đảm bảo chất lượng, tiến độ; báo cáo kết quả về Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo yêu cầu, kế hoạch.

Tích cực chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 5 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố (dự kiến tổ chức trong tháng 9/2023).      

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập