Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
10/16 xã, thị trấn huyện Thanh Liêm hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 88

Đến ngày 12/03/2024, huyện Thanh Liêm có 10/16 địa phương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã ở huyện Thanh Liêm diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng, nghiêm túc và thành công tốt đẹp; đảm bảo các yêu cầu về nội dung, chương trình, đúng điều lệ, quy định và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã huyện Thanh Liêm đã tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi.

Các báo cáo trình tại Đại hội được các đại biểu thảo luận, bàn bạc dân chủ, thống nhất cao với đánh giá kết quả thực hiện phong trào, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới. Công tác nhân sự tại các Đại hội được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Công tác hiệp thương dân chủ cử các chức danh trong Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn và hiệp thương cử Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2024- 2029 đảm bảo quy định.

anh tin bai

Hình ảnh tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Liêm Thuận, nhiệm kỳ 2024-2029.

 Minh Nguyệt

1 2 3 4 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập