Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Huyện ủy Thanh Liêm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Lượt xem: 451

Chiều 30/03, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và tập thể lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch Covid – 19 bùng phát, kinh tế suy thoái, song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thanh Liêm thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giành nhiều thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, ngay sau Đại hội, với quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các  khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đề ra. Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác của BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời chỉ đạo xây dựng và triển khai 04 đề án, 05 kế hoạch và 03 nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX và các Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.

Về thực hiện các chỉ tiêu đề ra, toàn huyện có 15/15 chỉ tiêu đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiều chỉ tiêu có mức tăng khá như: thu nhập bình quân đầu người đến 2022 đạt 63,9 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,8%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 24,5%/năm; thu ngân sách tăng 51,7%/năm. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2022 giảm còn 1,85 %.

anh tin bai

Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian còn lại của nửa nhiệm kỳ huyện Thanh Liêm tập trung thực hiện các giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp theo hướng tập trung, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả, hướng về cơ sở; Đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp theo hướng kịp thời, hiệu quả; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ tốt, thạo việc; tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đến năm 2030 có 80% số xã hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025; Tập trung cho công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường; thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các chi, đảng bộ trong huyện chỉ rõ những tồn tại, hạn chế tiếp tục hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ từ huyện đến cơ sở đã đề ra.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra; tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới; luân chuyển các chức danh lãnh đạo theo đúng quy định; chỉ đạo, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của huyện theo quy định; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là giám sát chuyên đề và kiểm tra dấu hiệu vi phạm; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tiễn địa phương với quyết tâm cao nhất; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch toàn khóa đề ra.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập