Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022
Lượt xem: 346

Ngày 28/9/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm chủ trì Hội nghị.

Trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự giám sát của HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nỗ lực phấn đấu của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, sự đồng thuận của Nhân dân trong triển khai nhiệm vụ chính trị, huyện Thanh Liêm đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện; trọng tâm là xây dựng các chương trình hành động, đề án, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, lãnh đạo quản lý chủ chốt của huyện đợt 2 năm 2022. Tổ chức thành công kỳ họp thứ Sáu và kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phát triển đảng viên mới đạt được kết quả tích cực; 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện có 150 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, đạt 100% kế hoạch. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt trên 75%  kế hoạch năm 2022. Thanh Liêm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế, tồn tại, như: Việc chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ở một số chi, đảng bộ có mặt còn hạn chế; công tác đảm bảo an toàn giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, giải quyết tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt còn nhiều khó khăn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác quý IV/2022.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành trên địa bàn huyện cần tập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung thu hoạch vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023; kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022; đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của địa phương…

                       Kim Thanh – Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Thanh Liêm

1 2 3 4 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập