Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Huyện ủy Thanh Liêm tổng kết công tác xây dựng Đảng và KTGS năm 2022
Lượt xem: 246

Sáng 12/12, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (XDĐ) và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2022, Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thanh Liêm duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác năm; Bám sát cơ sở nắm tình hình, định hướng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời chỉ đạo giải quyết các phát sinh. Công tác XDĐ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng vững mạnh; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, phát triển tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên được chú trọng, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 162,5% kế hoạch tỉnh giao, đạt 130 kế hoạch huyện phấn đấu.

Công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Trong năm cấp ủy các cấp trong huyện tiến hành kiểm tra 67 TCĐ, 29 đảng viên; giám sát chuyên đề 35 TCĐ, 197 đảng viên. Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm tra 59 TCĐ cấp dưới trong việc thực thi nhiệm vụ KTGS và 6 TCĐ về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; Tiến hành 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 TCĐ, 5 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 4 đồng chí…

Qua chỉ đạo, thực hiện công tác KTGS cấp ủy trên địa bàn huyện kịp thời phát hiện, cảnh báo, yêu cầu sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, xử lý nghiêm các TCĐ, đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng từ huyện đến cơ sở.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác XDĐ trong năm 2022, BCH, BTV Huyện ủy Thanh Liêm cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 15/15 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu, trong đó một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá như thu nhập bình quân đầu người tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,32%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,3%; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 146% so với kế hoạch năm; số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 102% kế hoạch…

Các đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề của BTV Tỉnh ủy cũng được tập trung thực hiện. Cùng đó, Huyện ủy tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại xã Thanh Hương, Liêm Sơn. Hoạt động văn hóa- xã hội chuyển biến tích cực; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được coi trọng, an ninh- quốc phòng được củng cố và tăng cường. Qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCĐ, đảng viên và đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 có trên 93% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 19,6% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đánh giá nghiêm túc kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Huyện ủy Thanh Liêm đề ra các chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, cụ thể như: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng 4,3% so với năm 2022; thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn tăng trên 10% so với KH tỉnh giao; có 3.900 lao động được giải quyết việc làm mới; kết nạp được 150 đảng viên mới trở lên; xã Liêm Thuận đạt NTM nâng cao; 90% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

anh tin bai
 

anh tin bai

Huyện ủy Thanh Liêm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và KTGS năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Huyện ủy Thanh Liêm trong năm 2022. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Huyện ủy Thanh Liêm tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đảm bảo sát với điều kiện thực tế tại địa phương.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là quan tâm phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã, thị trấn, giải quyết hiệu quả các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cùng đó, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nắm tình hình, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng NTM, phòng, chống dịch bệnh; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2023…

Trước mắt đảm bảo tốt các điều kiện chăm lo tết cho nhân dân; chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt cho công tác giao nhận quân năm 2023.

Nhân dịp này có 11 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác XDĐ và công tác KTGS được Huyện ủy Thanh Liêm khen thưởng.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập