Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục
Lượt xem: 231

Ngày 16/8/2022, Thị ủy Duy Tiên đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục thị xã. 

 Trong 1,5 ngày, các đại biểu đã được nghiên cứu những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm và Kết luận số 21 – KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Duy Tiên; về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy trong nhà trường và một số nội dung về công tác chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam. 

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên khẳng định: Thị ủy Duy Tiên luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục thị xã. Qua đó nhằm quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục trên địa bàn, góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của địa phương. 

Thị uỷ Duy Tiên

1 2 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập