Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thị ủy Duy Tiên triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 218

Chiều ngày 11/7/2022, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Duy Tiên đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chương trình công tác đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV; tổ chức tốt việc sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã phát triển được 58 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác dân vận, nội chính được quan tâm chú trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị thị xã trong sạch, vững mạnh.

Lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực: Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38,6 triệu đồng, ước đạt 51,15% kế hoạch năm; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản (giá SS 2010) ước đạt 741,0 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 53,1% so với kế hoạch năm 2022; Giá trị sản xuất CN - TTCN (giá SS 2010) ước đạt 44.180 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 50,0% kế hoạch năm 2022.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đủ điều kiện theo đúng quy định. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân được nâng lên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, tồn tại và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị năm 2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu: cấp ủy, chính quyền từ thị xã tới cơ sở cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm, kịp thời, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, thứ 6, BCH Trung ương khóa XIII đảm bảo sát thực với điều kiện thực tế tại địa phương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức, cán bộ, công tác dân vận; nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Rà soát đánh giá kết quả thưc hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, nhất là đất đai, môi trường; tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng; phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng – quân sự địa phương.

Thị uỷ Duy Tiên

1 2 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập