Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Duy Tiên triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022
Lượt xem: 240

Chiều ngày 05/10, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022. Đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Vũ Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Duy Tiên chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Vũ Kiên - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy chủ trì Hội nghị

9 tháng đầu năm 2022, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn thị xã Duy Tiên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật Đảng, đảng viên vi phạm. Tham mưu giúp cấp ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo đúng quy định. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn thị xã tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Quý IV năm 2022, ủy ban kiểm tra các cấp từ thị xã tới cơ sở tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trên địa bàn; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023...

Đại biểu phường Hòa Mạc phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022; những khó khăn, hạn chế, tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn thị xã trong thời gian tới. 

Đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên yêu cầu ủy ban kiểm tra thuộc các cơ quan, đơn vị và cơ sở trên địa bàn cần rà soát, kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình công tác năm 2022; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tham mưu giúp cấp ủy xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 sát với tình hình thực tế và chương trình công tác của cả nhiệm kỳ; rà soát lại các kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế...

Thị uỷ Duy Tiên

1 2 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập