Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Kết quả xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ở Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam
Lượt xem: 49

Trong quá trình xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc với nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, tinh thần quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 26 chi, đảng bộ trực thuộc; 06 đảng bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố, 20 công an phường và 89 công an xã, thị trấn, với gần 2.800 đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Từ khi triển khai việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh (tháng 4 năm 2012), Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời sửa đổi, bổ sung nội dung chuẩn mực, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Nam phù hợp với đặc điểm tình hình của từng giai đoạn. Đến nay, 100% các đơn vị Công an trong tỉnh đã xây dựng “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ” treo trang trọng tại hội trường, phòng họp, phòng tiếp dân để cán bộ, chiến sỹ hàng ngày đối chiếu, rèn luyện; lãnh đạo kiểm tra và nhân dân giám sát.

Để việc thực hiện chuẩn mực đạo đức hiệu quả, Đảng bộ Công an tỉnh thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tiếp tục hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ CAND; xây dựng tinh thần đoàn kết trong nội bộ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật trong công tác, chiến đấu, hội họp, học tập, giao ban, trực ban, thường trực chiến đấu; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nam trong lòng nhân dân.

Các hình thức tổ chức triển khai thực hiện chuẩn mực, đạo đức, lối sống đa dạng hoá như: tổ chức các buổi Hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm; tổ chức ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức lối sống, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Tiêu biểu như: Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương ghi nhận, đánh giá cao; Tòa đàm khoa học về “Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh”; Tọa đàm nghiên cứu, vận dụng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc của thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh giai đoạn hiện nay; Học tập thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất’ và của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm “Lúc dân cần lúc dân khó có Công an”, Công an Hà Nam là 1 trong 2 đơn vị trong toàn quốc triển khai sớm, bài bản, hiệu quả được Cục X03 về khảo sát, nhân rộng ra toàn quốc... Hằng năm, chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên viết kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; cam kết không sử dụng rượu bia, chất có cồn... để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không mắc sai phạm.

anh tin bai

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ - UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Qua việc triển khai, xây dựng, thực hiện “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam” tạo chuyển biến tích cực, ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, nhất là đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy trong việc tự học, tự rèn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy tắc ứng xử, điều lệnh CAND…, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Từ năm 2021 đến nay đã có 1.317 lượt tập thể, 3.003 lượt cá nhân lập công xuất sắc được  biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, Công an tỉnh Hà Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân từ đủ 14 tuổi trở lên, được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen vì đã có thành tích là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân. Năm 2023, Công an tỉnh vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

anh tin bai

 Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho các tập thể, cá nhân.

 

Hồng Phương

Thông tin mới nhất







Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập