Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh
Lượt xem: 1708

Sáng 9/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo các nội dung tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các huyện, thị xã, thành phố…

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó, năm 2023, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung toàn diện của Tỉnh uỷ, sự điều hành sâu sát quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với nỗ lực cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt hơn 50.764 tỷ đồng; Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; Quốc phòng được củng cố vững chắc; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số địa phương, đơn vị chậm tiến độ; thu cân đối ngân sách của tỉnh giảm so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ;  công tác quy hoạch còn chậm, chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn; tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải ngân chậm; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới còn hạn chế; xử lý nợ đọng xây dựng nông thôn mới còn chậm; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường còn hạn chế…

Cũng tại hội nghị Sở Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023, dự toán và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo các dự thảo Tờ trình tại hội nghị.

Theo ước tính năm 2023 tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 13.500 tỷ đồng, đạt 104% dự toán Trung ương giao và 101% dự toán địa phương phấn đấu. Tổng chi ngân sách cả năm ước đạt hơn 15.517 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách hơn 12.083 tỷ đồng. Để có được kết quả trên, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương để hoàn thành dự toán thu chi ngân sách được giao, trong đó, ngành tài chính tích cực tham mưu tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án sản xuất kinh doanh để tăng nguồn thu cho NSNN.

Cơ quan Thuế, Hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Tuy nhiên, trong năm 2023, một số khoản thu gặp nhiều khó khăn, như tiền thu sử dụng đất; thu thuế xuất nhập khẩu do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thị trường trầm lắng; việc xuất nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Năm 2024, Sở Tài chính trình dự thảo đề ra các giải pháp trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách được giao. Trong đó, ngành sẽ quyết liệt chỉ đạo công tác thu NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất; thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, đẩy mạnh chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản phát sinh; Điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán TW và HĐND tỉnh giao…

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2023, ước các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 đề ra, trong những tháng cuối năm 2023 đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả những giải pháp, chính sách hỗ trợ của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoach. Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, các ngành và địa phương xác định rõ những khó khăn, thách thức, đóng góp ý kiến xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế bảo đảm phù hợp với kế hoạch đề ra.

Về nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Trong gần 2 tháng cuối năm để hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách đề ra, các ngành và địa phương tập trung rà soát các nguồn thu còn nợ đọng, xác định rõ những khó khăn vướng mắc, đôn đốc các doanh nghiệp nộp ngân sách đúng quy định và có giải pháp truy thu thuế còn nợ đọng, đặc biệt là tồn đọng ở các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, các KCN để bàn giao cho nhà đầu tư nhằm nâng cao nguồn thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với chi ngân sách, cắt giảm những khoản chi không cần thiết; khuyến khích và có giải pháp để các đơn vị sự nghiệp tự chủ ngân sách. Trong năm 2024 sẽ là một năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn đối với nền kinh tế, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc xây dựng kế hoạch thu và triển khai các giải pháp thu ngân sách.  

Cũng tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương của một số dự án đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý do UBND tỉnh đã thực hiện; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kè Bắc sông Châu đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm y tế chất lượng cao tỉnh Hà Nam (giai đoạn 1); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Nam.

Buổi chiều hội nghị tiếp tục làm việc.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập