Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
UBND tỉnh thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Lượt xem: 150

Sáng 15/2, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Uỷ viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã trình: Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự phiên họp cơ bản nhất trí với các dự thảo quyết định của Sở NN&PTNT về sự cần thiết, tính hợp pháp, thống nhất của văn bản, ngôn ngữ văn bản, phạm vi, đối tượng áp dụng của dự thảo văn bản. Các đại biểu cho rằng các dự thảo quyết định của Sở NN&PTNT đều có cơ sở pháp lý, phù hợp với quy định của pháp luật và cần thiết được ban hành. Các văn bản được soạn thảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hội nghị đã nhất trí thông qua các dự thảo quyết định bằng hình thức biểu quyết. Kết luận về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở NN&PTNT tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để sớm hoàn thiện dự thảo.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Phiên hợp cũng đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trình: Quyết định ban hành quy định việc rà soát, công bố, lấy ý kiến công khai và xử lý đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về dự thảo Quyết định ban hành quy định việc rà soát, công bố, lấy ý kiến công khai và xử lý đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam, một số đại biểu cho rằng, cơ quan soạn thảo cần xem xét, điều chỉnh tăng thời gian rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh từ 15 ngày lên 30 ngày để đảm bảo thời gian thực hiện. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở TN&MT cần xem xét, nghiên cứu làm rõ hơn về quy trình xử lý vi phạm nhằm đảm bảo tính chặt chẽ; hoàn thiện văn bản để thông qua trong tháng 3. Về dự thảo Quyết định ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam, hội nghị đã nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở TN&MT hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh ký.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại phiên họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) trình: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Thông tin và Truyền thông trình: Quyết định ban hành quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cơ bản các đại biểu dự hội nghị đều nhất trí với các dự thảo văn bản trên. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại điều 2, điều 3 trong dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam cho phù hợp hơn với thực tiễn. Đối với các dự thảo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam, hội nghị nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chuyên môn sửa đổi, bổ sung, sớm hoàn thiện các văn bản để trình UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Tài chính trình Quyết định ban hành quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam, hội nghị thể hiện sự nhất trí cao và biểu quyết thông qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Tài chính hoàn thiện, trình UBND tỉnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập