Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền
Lượt xem: 464

Sáng 29/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác theo quy chế làm việc. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hộ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung do đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trình, gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức học phí năm học 2023-2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhất trí trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam.

Đối với dự thảo Nghị quyết về mức học phí năm học 2023-2024, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát lộ trình ban hành quy định của Chính phủ để tham mưu, xây dựng mức thu học phí cho phù hợp. Nếu không đủ cơ sở pháp lý sẽ để lại trình tại kỳ họp cuối năm.

Riêng đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các ý kiến thảo luận tại hội nghị, không trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết này tại kỳ họp tới.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến với các báo cáo và tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách do Sở Tài chính trình: Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

anh tin bai

Đại diện Sở Tài chính trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Cho ý kiến về các nội dung do Sở Tài chính trình bày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để sửa đổi, hoàn thiện các báo cáo và tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chủ động xử lý các tác động đến nguồn thu ngân sách, quyết tâm phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán giao năm 2023.

Triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế, hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thuế, phí.

Đối với các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm, cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án GPMB các dự án trên địa bàn, làm cơ sở để giải ngân vốn đầu tư công.

anh tin bai

Các đại biểu dự phiên họp.

Cũng tại phiên họp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, mức đóng góp, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma tuý và mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí, học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.   

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện, sửa đổi các dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật. Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí, học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung hỗ trợ cho đối tương học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ cao đẳng.

Về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, mức đóng góp, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma tuý và mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cần bổ sung nội dung đánh giá tỷ lệ cai nghiện thành công, tỷ lệ tái nghiện sau cai nghiện để làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác hỗ trợ cai nghiện trên địa bàn trước khi ban hành Nghị quyết.

Cũng tại phiên họp, Sở Thông tin và Truyền thông trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông điều chỉnh mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí đăng ký kinh doanh… trong dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, bổ sung rõ mục tiêu phấn đấu trong 3 năm đầu, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến tăng 5%/năm.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 623
  • Trong tuần: 7 860
  • Tất cả: 499360
Đăng nhập