Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
UBND tỉnh tiếp tục thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm
Lượt xem: 464

Chiều 29/5, UBND tỉnh tiếp tục thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác theo quy chế làm việc. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên do UBND thị xã Duy Tiên trình bày; Tờ trình về kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do Sở Nội vụ trình bày; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu công nghiệp thuộc Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trình bày.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận tại phiên họp.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tại phiên họp, kết luận về các nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình, nhất trí với nội dung Tờ trình về kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã Duy Tiên tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại phiên họp để xây dựng theo hình thức Nghị quyết cá biệt.

Về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu công nghiệp thuộc Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các địa phương xem xét, phân tích kỹ cơ cấu đất; thực hiện điều chỉnh lại một số nội dung trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với thực tiễn, đúng quy định pháp luật.

anh tin bai

Các đại biểu dự phiên họp.

Thảo luận về các nội dung theo thẩm quyền của UBND tỉnh, các đại biểu đã tập trung phát biểu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Hà Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết cần phải thực hiện sửa đổi, bổ sung và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản.

anh tin bai

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại phiên họp.

Tiếp tục phiên họp, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 20/5/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Sở Xây dựng trình); Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam (Sở Thông tin và Truyền thông trình); Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023–2025; Đề án thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao, dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, đóng góp ngân sách lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023–2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình); Quyết định thay thế các Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016, Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam (Sở Giao thông vận tải trình); Quyết định ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Sở Khoa học và Công nghệ trình); Đề án đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam thành Trường Cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025 (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình); Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình).

anh tin bai

Đại diện Sở Xây dựng trình các nội dung tại phiên họp.

Qua thảo luận, phiên họp đã nhất trí thông qua các nội dung do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bằng hình thức biểu quyết. Đối với các đề án do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, soạn thảo lại cho sát với thực tế.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập